วันชาติ ประเทศเซอร์เบีย

RS
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2378

Republic of Serbia

วันชาติ ประเทศเซอร์เบียเซอร์เบีย (Serbia) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐเซอร์เบีย (Republic of Serbia) เป็นประเทศสาธารณรัฐตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป เมืองหลวงคือกรุงเบลเกรด เซอร์เบียมีอาณาเขตติดต่อกับฮังการีทางทิศเหนือ ติดต่อกับโรมาเนียและบัลแกเรียทางทิศตะวันออก ติดต่อกับมาซิโดเนียและแอลเบเนียทางทิศใต้ (พื้นที่ชายแดนทางด้านนี้กำลังมีปัญหาเรื่องการเรียกร้องเอกราชของคอซอวอ) และติดต่อกับมอนเตเนโกร โครเอเชีย และบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนาทางทิศตะวันตก

เซอร์เบียมีการเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1835 และยึดถือเป็นวันชาตินับแต่นั้นเป็นต้นมา