วัฒนา เมืองสุข "ใกล้คุก"

วัฒนา เมืองสุข "ใกล้คุก"

https://www.facebook.com/684312115037654/posts/1590271431108380/

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่ โดยถ้อยคำที่จะต้องกล่าวปฏิญาณตนนั้นจะต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ การถวายสัตย์ปฏิญาณจึงมิใช่เป็นเพียงพิธีกรรมที่จะทำอย่างไรก็ได้ตามอำเภอใจ แต่เป็นเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่ต้องกระทำให้ถูกต้องและครบถ้วน

ตัวอย่างใกล้เคียงที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำหากไม่กระทำจะเป็นผลให้บรรดาการใดๆ ที่กระทำขึ้นต่อจากนั้นจะเสียเปล่าหรือใช้บังคับไม่ได้ ได้แก่ การเบิกความเป็นพยานต่อศาลที่กฎหมายบัญญัติว่า ก่อนเบิกความพยานทุกคนต้องสาบานตน หรือกล่าวปฏิญาณว่าจะให้การตามสัตย์จริงเสียก่อน หากพยานให้การโดยมิได้สาบานตนหรือมิได้กล่าวคำปฏิญาณตามกฎหมายคำเบิกความของพยานนั้นจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานมิได้และเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยฯ ที่ศาลยกขึ้นพิจารณาเองได้ ปรากฏตามคำพิพากษาฎีกาที่ 4818/2533

ตัวอย่างที่ผมนำมาเป็นข้อมูลคือขั้นตอนที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญาซึ่งมีศักดิ์ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ยังต้องกระทำให้ครบถ้วนไม่เช่นนั้นกระบวนการที่ตามมาจะเสียเปล่าใช้บังคับไม่ได้ ดังนั้น หากเป็นเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกำหนดยิ่งต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วน

จึงขอเตือนมายังคณะรัฐมนตรีอีกครั้งว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณของพวกท่านกระทำไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญพวกท่านยังเข้ารับหน้าที่ไม่ได้ บรรดาการกระทำใดก็ตามที่ทำไปภายหลังการถวายสัตย์ปฏิญาณที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญย่อมเสียไปทั้งสิ้น การกระทำโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอำนาจแต่ยังฝืนกระทำกฎหมายถือว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือประสงค์ต่อผล พยานหลักฐานปรากฏชัดเจนอยู่แล้ว ตัวใครตัวมันครับ

วัฒนา เมืองสุข

18 สิงหาคม 2562

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1

4 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่ตูบคุก

ขำขำ

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
นายหนหวย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
ชาติอนุรักษ์

สิ่งที่น่าห่วงก็คือ หากปล่อยนานไป แล้ว รมต.ก็ทำงานของตัวเองไป

เมื่อการถวายสัตย์ไม่ถูกต้องตาม รธน. การทำงานทั้งหมดของ รมต.มันก็จะเป็นโมฆะไปด้วย

ความเสียหายจะยิ่งมากมาย ประเทศเสียเวลาไปหลังการเลือกตั้งกว่าจะตั้งรัฐบาลเสร็จ นั่นก็ครั้งหนึ่งแล้ว ยังจะมาเรื่องนี้อีก

อัปรีย์แท้ ๆ ถ้าจะยังดันทุรังไม่รีบแก้ไข....

 • หลงรัก
  1
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  1
 
linchi

ควรจะปิซซ่าเป็นกระทงหลักนะ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0