สนามหลวงควรเป็นไนท์มาร์เกตของ กทม.

สนามหลวงควรเป็นไนท์มาร์เกตของ กทม.

  เราควรเริ่มต้นให้ใช้พื้นที่บริเวณสนามหลวง และรอบกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีพื้นที่รวมกันประมาณประมาณ 60,000 ตารางเมตร ซึ่งคิดเฉพาะพื้นที่ในบริเวณทางเดินรอบสนามหลวงและพื้นที่บนทางเท้ารอบอาคารศาลยุติธรรม ตลอดจนถนนราชินีและถนนหน้าหับเผยข้างอาคารศาลฯ หากนำพื้นที่ 50% มาใช้เพื่อกิจกรรมสันทนาการและไนท์มาร์เก็ต ก็จะกินพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร

            กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่สามารถจัดกิจกรรมตลาดได้ทุกวัน นำรายได้เข้ามาบำรุงเกาะรัตนโกสินทร์ได้เพิ่มเติม เช่น คืนหนึ่งหากมีพื้นที่เช่าประมาณ 20,000 ตารางเมตรในระยะเวลาเริ่มต้น คิดเป็นเงินตารางเมตรละ 100 บาทต่อคืน ก็จะได้เงินประมาณปีละ 720 ล้านบาท หากหักค่าใช้จ่ายเหลือเงินกำไรสุทธิ 20% เพื่อนำมาพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ให้มีความสง่างามเพิ่มเติม ก็จะได้เงินประมาณ 144 ล้านบาทต่อปี ยิ่งหากการพัฒนานี้ขยายตัว ก็ยิ่งจะได้รายได้มาพัฒนากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น และด้วยการจัดการที่ดี มีการบำรุงรักษาสถานที่หลังจากการใช้สอย ก็จะทำให้ภูมิทัศน์ของเกาะรัตนโกสินทร์ ยังคงความสง่างามและจะยิ่งสง่างามยิ่งขึ้น หากมีได้เงินกำไรมาพัฒนาเพิ่มเติม

            กิจกรรมไนท์มาร์เก็ตนี้ควรเปิดบริการในระหว่างเวลา 18:00 – 24:00 น. และควรมีกิจกรรมเสริมเช่น การล่องเรือรอบคลองหลอด  ลานการแสดงออกสำหรับคนหนุ่มสาวและศิลปิน เป็นต้น และในอนาคตยังสามารถขยายไปยังถนนมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ และอื่น ๆ ในเกาะรัตนโกสินทร์ รวมทั้งถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลาง จนกลายเป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

            ประโยชน์จากการนี้เปิดตลาดไนท์มาร์เก็ต ณ เกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่

 1. เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ประชาชนได้ชื่นชมอาคารสถานที่สำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ในห้วงเวลาที่ไม่ร้อนเช่นเวลากลางวัน ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย

            2. เป็นการเปิดโอกาสให้วัยรุ่น เยาวชน คนหนุ่มสาว ศิลปิน ได้มีพื้นที่แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่ไนท์มาร์เก็ตแห่งนี้ ซึ่งไม่ได้เน้นเพื่อการขายสินค้าแต่อย่างใด

            3. เป็นการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีพื้นที่ทำการค้าในราคาที่ยุติธรรมพร้อมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน

            4. เป็นสถานที่ทางเลือกเพื่อการพักผ่อนที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนในยามค่ำคืน ซึ่งจะทำให้พื้นที่นี้มีชีวิตชีวา ปลอดจากมิจฉาชีพ โดยทั้งนี้จะมีการจัดวางกำลังรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี บุตรหลานสามารถเดินทางมาได้อย่างปลอดภัย

            5. เป็นการทำให้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งนอกจากจะควรได้รับการยกย่องเชิดชูแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ประชาชนไทยโดยทั่วไปและนักท่องเที่ยว

            6. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะอาด ปลอดมลพิษ มีคุณภาพ ให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์ในเชิงสากล โดยไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวประเภทการให้บริการทางเพศหรืออื่นใดที่ทำให้ชื่อเสียงของประเทศชาติมัวหมอง

            การที่จะพัฒนาเมือง พัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ หรือในพื้นที่เจาะจงเช่นสนามหลวงนั้น จะต้องมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่ใช้ทำโครงกาแบบ "ผักชีโดยหน้า" ที่ "ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ" ไปวันๆ

คลิป: สนามหลวงควรเป็นไนท์มาร์เกตของ กทม. https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/522767988129950/
ที่มา:https://bit.ly/2TVW04w
 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0

15 ความคิดเห็น

 
มังกรดำ

ไม่เห็นด้วย กับการเอามาทำตลาดกลางคืน

ขอมีที่สวยๆ โลเคชั่นดีๆ บ้าง

ไม่ใช่อะไรก็เอามาทำเป็นการค้า คิดแต่เรื่องเงินๆๆๆๆ

.

.

เพียงแต่อย่าปิดล้อมรั้ว เอามาทำให้เป็นที่สาธารณะ ให้คนไปใช้ทำกิจกรรมพักผ่อนเดินเล่นได้ ก็พอแล้ว

.

.

นี่อะไร คิดแต่เชิงธุรกิจ คิดแต่กำไร เงินๆๆๆ

ความคุ้มค่า มันไม่ใช่มีแค่เรื่องเงิน

สุนทรียภาพทางสายตา ปอด ก็มีความสำคัญ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
มังกรดำ

แบบเดียวกับสวนที่ข้างศูนย์ประชุมสิริกิต์

แม้คนที่เข้าไปใช้สวนน้อย

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาตีค่า ว่าคุ้มไม่คุ้ม

.

.

เราด่าคนบางกลุ่มว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

คือ คนที่คิดแต่จะหาความคุ้มค่าในการใช้สิ่งแวดล้อม มาทำให้เป็นเงิน สร้างสิ่งก่อสร้างด้วยอิฐ ปูน

.

.

หรืออย่าง กระเช้าภูกระดึง ที่คนด่าทั้งบ้านทั้งเมือง

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
มังกรดำ

วันก่อนก็เพิ่งไปมาที่นี่

เห็นพื้นที่แล้ว สบายตา

ขอเพียงเปิดรั้วให้คนได้เข้าไปเดิน นั่งเล่น

.

แต่ถ้าลองให้มีร้านค้าแบบที่ว่า

ทัศนียภาพมันจะเลวร้าย....เป็นทัศนอุจาด

.

.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
มังกรดำ

ใจกลางเมืองหลวง ก็เหลือแค่สนามหลวงที่เดียว

ที่โล่ง โปร่งตา

.

.

อย่าคิดเอาทัศนอุจาดมาวางตรงนี้เลย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
มังกรดำ

ชีวิตคน มันไม่ใช่คิดแต่เรื่องธุรกิจ เงิน

การก่อสร้าง อิฐ หิน ปูน ทราย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
มังกรดำ

หลับตาคิด ถ้าที่นี่เกิดมีทัศนอุจาด นี้ นอกจาก อิฐ หิน ปูนทราย ที่จะสร้างของแปลกปลอมของที่มีอยู่ดิม

ก็ พวก เต็นท์ ขายของด้วย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
John nonlen

ผมเห็นด้วยครับ

เพราะผู้ค้าขายแผงลอย หาบเร่ กำลังถูกกำจัดให้หมดไปจาก กทม

เนื่องเพราะถูกมองว่าอุดจาดตา ไม่เจริญหูเจริญตาดั่งประเทศที่เจริญแล้ว

ให้เขาเหล่านั้นได้มีที่ทำมาหากินอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งมีข้อแม้วา

1 . ราคาค่าเช่าต้องไม่แพง

2. ผู้ค้าต้องดูแลความสะอาดเองอย่างดี

อย่าไปมองไกลถึงขนาด สัตว์เศรษฐกิจเลยครับคุณลุงเสือใต้ที่รักครับ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
หลวงพี่เตี้ย

เห็นด้วย

ทุกวันนี้   ล้อมรั้วจนเดินลำบากมาก   อันตรายด้วย

แย่มาก

ทำอะไรไม่เกรงใจประชาชนเลย

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
619

เห็นด้วยครับเพราะจะได้มีซ่องมีคุณตัวอยู่ตามขอบถนนแบบเก่าเหมือนเดิม

ช่วยสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมในยุคเหี้ยปกครองแบบนี้ได้อีกหนทางหนึ่งครับ

แต่ต้องมีการควบคุมดูแลความเรียบร้อยให้สะอาดไม่อุดจาดเหมือนแต่ก่อน พวกกระโจม

หรือผ้าขาวม้าไม่ควรมีนะครับ  

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
มังกรดำ

เป็นไปไม่ได้ ที่จะไม่มีทัศนอุจาดแบบกึ่งถาวร

ในที่สุด สนามหลวง ก็จะเต็มไปด้วย เพิง ซุ้ม แบบที่สร้างเหมือนไม่ถาวร แต่มันจะถูกตั้งอยู่อย่างนั้น ทั้งวันทั้งคืน

.

.

ในกลางกรุงเทพ ไม่เหลือลานใหญ่ๆ โล่งๆ แบบนี้แล้ว แม้แต่ที่เดียว

ขอเว้นไว้ในที่ผืนสุดท้ายนี้.

.

ให้คนได้ใช้ มีส่วนร่วม ที่จะมีที่โล่งๆ

โดยเปิดรั้วออก

.

แต่ไม่ใช่เปิดรั้วให้คนเข้าไปตั้งเต้นท์ซุ้ม

.

ยืนยัน....ไม่เอาทัศนอุจาด

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
มังกรดำ

ถ้าจะอย่างนั้น โสภณทำไมไม่เสนอ เอาสวนรถไฟทำไนท์มาร์เก็ตไปเลยล่ะ

.

ก็เพราะไม่มีใครเขาคิดจะเอาแต่พัฒนา อิฐ หิน ปูนทราย เต็นท์ ซุ้ม ที่ขายของไปเสียทั้งหมด มันต้องมีสวน มีที่โล่ง เอาไว้ในเมืองด้วย

.

ซึ่งเอามีค่าตัวเลข มันดูไม่คุ้มเชิงธุรกิจ

.

แต่วางลงบ้างเถอะ ชีวิตไม่ได้มีแค่นั้น

.

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
3 ส

เห็นด้วยครับ

YES !

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
mangsab

แถวคลองถมอยู่ในซอยยังไปไล่เตะเขา จริงๆมันเป็นที่ ที่คนวัยเกษียณ มาเดินซื้อของเก่าถูกๆกัน แค่เสาร์อาทิตย์ยังไม่ได้

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
มังกรดำ

Night market คสรใช้สถานที่แบบนี้ครับ

 มีหลายแห่งใน กทม. ที่ทำได้

แต่พวกพัฒนาอสังหา เขาไม่ได้ทำประโยชน์โครงการไวครับ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 
mangsab

เคยไปเดินคลองถม เจอนายตำรวจใหญ่ๆดังๆ ที่เกษียนไปแล้วมาเดินอ้าว นี่มันท่าน จงรัก นี่นา....

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0