สนามหลวงควรเป็นไนท์มาร์เกตของ กทม.

สนามหลวงควรเป็นไนท์มาร์เกตของ กทม.

  เราควรเริ่มต้นให้ใช้พื้นที่บริเวณสนามหลวง และรอบกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีพื้นที่รวมกันประมาณประมาณ 60,000 ตารางเมตร ซึ่งคิดเฉพาะพื้นที่ในบริเวณทางเดินรอบสนามหลวงและพื้นที่บนทางเท้ารอบอาคารศาลยุติธรรม ตลอดจนถนนราชินีและถนนหน้าหับเผยข้างอาคารศาลฯ หากนำพื้นที่ 50% มาใช้เพื่อกิจกรรมสันทนาการและไนท์มาร์เก็ต ก็จะกินพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร

            กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าของพื้นที่สามารถจัดกิจกรรมตลาดได้ทุกวัน นำรายได้เข้ามาบำรุงเกาะรัตนโกสินทร์ได้เพิ่มเติม เช่น คืนหนึ่งหากมีพื้นที่เช่าประมาณ 20,000 ตารางเมตรในระยะเวลาเริ่มต้น คิดเป็นเงินตารางเมตรละ 100 บาทต่อคืน ก็จะได้เงินประมาณปีละ 720 ล้านบาท หากหักค่าใช้จ่ายเหลือเงินกำไรสุทธิ 20% เพื่อนำมาพัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ให้มีความสง่างามเพิ่มเติม ก็จะได้เงินประมาณ 144 ล้านบาทต่อปี ยิ่งหากการพัฒนานี้ขยายตัว ก็ยิ่งจะได้รายได้มาพัฒนากรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น และด้วยการจัดการที่ดี มีการบำรุงรักษาสถานที่หลังจากการใช้สอย ก็จะทำให้ภูมิทัศน์ของเกาะรัตนโกสินทร์ ยังคงความสง่างามและจะยิ่งสง่างามยิ่งขึ้น หากมีได้เงินกำไรมาพัฒนาเพิ่มเติม

            กิจกรรมไนท์มาร์เก็ตนี้ควรเปิดบริการในระหว่างเวลา 18:00 – 24:00 น. และควรมีกิจกรรมเสริมเช่น การล่องเรือรอบคลองหลอด  ลานการแสดงออกสำหรับคนหนุ่มสาวและศิลปิน เป็นต้น และในอนาคตยังสามารถขยายไปยังถนนมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ และอื่น ๆ ในเกาะรัตนโกสินทร์ รวมทั้งถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลาง จนกลายเป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในโลก

            ประโยชน์จากการนี้เปิดตลาดไนท์มาร์เก็ต ณ เกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่

 1. เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ประชาชนได้ชื่นชมอาคารสถานที่สำคัญของเกาะรัตนโกสินทร์ในห้วงเวลาที่ไม่ร้อนเช่นเวลากลางวัน ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ในประเทศไทย

            2. เป็นการเปิดโอกาสให้วัยรุ่น เยาวชน คนหนุ่มสาว ศิลปิน ได้มีพื้นที่แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ในพื้นที่ไนท์มาร์เก็ตแห่งนี้ ซึ่งไม่ได้เน้นเพื่อการขายสินค้าแต่อย่างใด

            3. เป็นการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีพื้นที่ทำการค้าในราคาที่ยุติธรรมพร้อมการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน

            4. เป็นสถานที่ทางเลือกเพื่อการพักผ่อนที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนในยามค่ำคืน ซึ่งจะทำให้พื้นที่นี้มีชีวิตชีวา ปลอดจากมิจฉาชีพ โดยทั้งนี้จะมีการจัดวางกำลังรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี บุตรหลานสามารถเดินทางมาได้อย่างปลอดภัย

            5. เป็นการทำให้สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งนอกจากจะควรได้รับการยกย่องเชิดชูแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ประชาชนไทยโดยทั่วไปและนักท่องเที่ยว

            6. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะอาด ปลอดมลพิษ มีคุณภาพ ให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นที่ประจักษ์ในเชิงสากล โดยไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวประเภทการให้บริการทางเพศหรืออื่นใดที่ทำให้ชื่อเสียงของประเทศชาติมัวหมอง

            การที่จะพัฒนาเมือง พัฒนาเกาะรัตนโกสินทร์ หรือในพื้นที่เจาะจงเช่นสนามหลวงนั้น จะต้องมีแผนแม่บทที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่ใช้ทำโครงกาแบบ "ผักชีโดยหน้า" ที่ "ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ" ไปวันๆ

คลิป: สนามหลวงควรเป็นไนท์มาร์เกตของ กทม. https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/522767988129950/
ที่มา:https://bit.ly/2TVW04w

15 ความคิดเห็น

 
มังกรดำ

ไม่เห็นด้วย กับการเอามาทำตลาดกลางคืน

ขอมีที่สวยๆ โลเคชั่นดีๆ บ้าง

ไม่ใช่อะไรก็เอามาทำเป็นการค้า คิดแต่เรื่องเงินๆๆๆๆ

.

.

เพียงแต่อย่าปิดล้อมรั้ว เอามาทำให้เป็นที่สาธารณะ ให้คนไปใช้ทำกิจกรรมพักผ่อนเดินเล่นได้ ก็พอแล้ว

.

.

นี่อะไร คิดแต่เชิงธุรกิจ คิดแต่กำไร เงินๆๆๆ

ความคุ้มค่า มันไม่ใช่มีแค่เรื่องเงิน

สุนทรียภาพทางสายตา ปอด ก็มีความสำคัญ

 
มังกรดำ

แบบเดียวกับสวนที่ข้างศูนย์ประชุมสิริกิต์

แม้คนที่เข้าไปใช้สวนน้อย

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาตีค่า ว่าคุ้มไม่คุ้ม

.

.

เราด่าคนบางกลุ่มว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ

คือ คนที่คิดแต่จะหาความคุ้มค่าในการใช้สิ่งแวดล้อม มาทำให้เป็นเงิน สร้างสิ่งก่อสร้างด้วยอิฐ ปูน

.

.

หรืออย่าง กระเช้าภูกระดึง ที่คนด่าทั้งบ้านทั้งเมือง

 
มังกรดำ

วันก่อนก็เพิ่งไปมาที่นี่

เห็นพื้นที่แล้ว สบายตา

ขอเพียงเปิดรั้วให้คนได้เข้าไปเดิน นั่งเล่น

.

แต่ถ้าลองให้มีร้านค้าแบบที่ว่า

ทัศนียภาพมันจะเลวร้าย....เป็นทัศนอุจาด

.

.

 
มังกรดำ

ใจกลางเมืองหลวง ก็เหลือแค่สนามหลวงที่เดียว

ที่โล่ง โปร่งตา

.

.

อย่าคิดเอาทัศนอุจาดมาวางตรงนี้เลย

 
มังกรดำ

ชีวิตคน มันไม่ใช่คิดแต่เรื่องธุรกิจ เงิน

การก่อสร้าง อิฐ หิน ปูน ทราย

 
มังกรดำ

หลับตาคิด ถ้าที่นี่เกิดมีทัศนอุจาด นี้ นอกจาก อิฐ หิน ปูนทราย ที่จะสร้างของแปลกปลอมของที่มีอยู่ดิม

ก็ พวก เต็นท์ ขายของด้วย

 
John nonlen

ผมเห็นด้วยครับ

เพราะผู้ค้าขายแผงลอย หาบเร่ กำลังถูกกำจัดให้หมดไปจาก กทม

เนื่องเพราะถูกมองว่าอุดจาดตา ไม่เจริญหูเจริญตาดั่งประเทศที่เจริญแล้ว

ให้เขาเหล่านั้นได้มีที่ทำมาหากินอีกแหล่งหนึ่ง ซึ่งมีข้อแม้วา

1 . ราคาค่าเช่าต้องไม่แพง

2. ผู้ค้าต้องดูแลความสะอาดเองอย่างดี

อย่าไปมองไกลถึงขนาด สัตว์เศรษฐกิจเลยครับคุณลุงเสือใต้ที่รักครับ

 
หลวงพี่เตี้ย

เห็นด้วย

ทุกวันนี้   ล้อมรั้วจนเดินลำบากมาก   อันตรายด้วย

แย่มาก

ทำอะไรไม่เกรงใจประชาชนเลย

 
619

เห็นด้วยครับเพราะจะได้มีซ่องมีคุณตัวอยู่ตามขอบถนนแบบเก่าเหมือนเดิม

ช่วยสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมในยุคเหี้ยปกครองแบบนี้ได้อีกหนทางหนึ่งครับ

แต่ต้องมีการควบคุมดูแลความเรียบร้อยให้สะอาดไม่อุดจาดเหมือนแต่ก่อน พวกกระโจม

หรือผ้าขาวม้าไม่ควรมีนะครับ  

 
มังกรดำ

เป็นไปไม่ได้ ที่จะไม่มีทัศนอุจาดแบบกึ่งถาวร

ในที่สุด สนามหลวง ก็จะเต็มไปด้วย เพิง ซุ้ม แบบที่สร้างเหมือนไม่ถาวร แต่มันจะถูกตั้งอยู่อย่างนั้น ทั้งวันทั้งคืน

.

.

ในกลางกรุงเทพ ไม่เหลือลานใหญ่ๆ โล่งๆ แบบนี้แล้ว แม้แต่ที่เดียว

ขอเว้นไว้ในที่ผืนสุดท้ายนี้.

.

ให้คนได้ใช้ มีส่วนร่วม ที่จะมีที่โล่งๆ

โดยเปิดรั้วออก

.

แต่ไม่ใช่เปิดรั้วให้คนเข้าไปตั้งเต้นท์ซุ้ม

.

ยืนยัน....ไม่เอาทัศนอุจาด

 
มังกรดำ

ถ้าจะอย่างนั้น โสภณทำไมไม่เสนอ เอาสวนรถไฟทำไนท์มาร์เก็ตไปเลยล่ะ

.

ก็เพราะไม่มีใครเขาคิดจะเอาแต่พัฒนา อิฐ หิน ปูนทราย เต็นท์ ซุ้ม ที่ขายของไปเสียทั้งหมด มันต้องมีสวน มีที่โล่ง เอาไว้ในเมืองด้วย

.

ซึ่งเอามีค่าตัวเลข มันดูไม่คุ้มเชิงธุรกิจ

.

แต่วางลงบ้างเถอะ ชีวิตไม่ได้มีแค่นั้น

.

 
3 ส

เห็นด้วยครับ

YES !

 
mangsab

แถวคลองถมอยู่ในซอยยังไปไล่เตะเขา จริงๆมันเป็นที่ ที่คนวัยเกษียณ มาเดินซื้อของเก่าถูกๆกัน แค่เสาร์อาทิตย์ยังไม่ได้

 
มังกรดำ

Night market คสรใช้สถานที่แบบนี้ครับ

 มีหลายแห่งใน กทม. ที่ทำได้

แต่พวกพัฒนาอสังหา เขาไม่ได้ทำประโยชน์โครงการไวครับ

 
mangsab

เคยไปเดินคลองถม เจอนายตำรวจใหญ่ๆดังๆ ที่เกษียนไปแล้วมาเดินอ้าว นี่มันท่าน จงรัก นี่นา....