เมื่อทหารอย่างคุณไม่เคารพกฤษติกา คุณเป็นจุดอ่อนทางประชาธิปไตยที่ต้องกำจัด

เมื่อทหารอย่างคุณไม่เคารพกฤษติกา คุณเป็นจุดอ่อนทางประชาธิปไตยที่ต้องกำจัด

..... กำจัดจุดอ่อน

2 ความคิดเห็น

 
3 ส

ไอ่ทะเห้

โมโห

 
619

ยุคนี้กติกาอะไรทหารไม่สนใจหรอกนะ  ยุคนี้แม่งหิวเงินกันนะ

เพราะ ปชต.ทหารมันแดกไม่ได้นะจะเคารพไปทำไมละกติกง กติกานะ